Lagere lasten

De PVV wil dat iedereen meer geld overhoudt om te besteden en daarom willen we de lasten omlaag brengen. We schaffen o.a. de precariobelasting af, wel zullen er regels blijven bestaan die gehandhaafd moeten worden.

  • 65+ gratis met de bus - Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van ouderen. De gemeente zal dit dan ook moeten faciliteren, door o.a. het openbaar vervoer voor 65+ gratis te verstrekken.

  • Bevriezen Ontroerendzaak belasting - De PVV wil dat de OZB bevroren wordt voor ondernemers en burgers, zodat ondernemers de kans krijgen om hun bedrijf weer in de lift te krijgen en burgers weer geld overhouden, wat uiteindelijk de economie van Enschede weer ten goede komt.

  • Afschaffen hondenbelasting - De hondenbelasting is een belasting uit de middeleeuwen en niet meer van deze tijd. De gemeenten vullen hiermee de gaten in de begroting, want deze belasting komt niet ten goede aan faciliteiten ten behoeve van de belasting betalende hondenbezitter.

  • Geen stijging WOZ- Net als de hondenbelasting wordt de WOZ of een verhoging in gemeenten vaak gebruikt om de begroting sluitend te krijgen. Stop met verhogingen zodat de burgers weer geld te besteden hebben.

  • Verlagen Leges - Leges worden verlaagd, zodat alleen de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht worden.
  • Gratis parkeren in de binnenstad - Laat mensen gratis parkeren, zodat Enschede weer aantrekkelijk wordt, ook voor mensen van buiten Enschede.