Steun PVV Enschede

 

De stichting PVV Enschede is volledig afhankelijk van donaties van derden, omdat wij geen enkele subsidie krijgen van de overheid.

Wij kunnen uw steun dan ook goed gebruiken om nu en in de toekomst het PVV-geluid te laten horen! Wij zijn dankbaar voor elke bijdrage hoe klein dan ook.

 

U kunt uw bijdrage overmaken op Rabobank-rekeningnummer:

NL46 RABO 0333 1785 13 t.n.v. Stichting Ondersteuning PVV Enschede

onder vermelding van "donatie PVV Enschede " en optioneel uw naam en adres.

Werkgelegenheid

Werk voor iedereen!

De PVV is trots op onze multinationals! Wij gaan ons inzetten om bedrijven naar Enschede te halen en voor Enschede te behouden. Ondernemers verdienen lagere lasten, een snellere afwikkeling van vergunningaanvragen en minder regelgeving.

  • 100% Inzet op werkgelegenhheid- Voor inwoners van Enschede door lastenverlagingen voor alle ondernemers in Enschede. Banen, banen en nog eens banen.

  • Ruimere openingstijden voor horeca bij evenementen

  • Tegenprestatie langurig werkelozen - Wie kans op werk afslaat verliest het recht op een uitkering. Landurig werkeloze jongeren worden ingezet bij vrijwilligersorganisaties om werkervaring op te doen en een gat in het CV te voorkomen.

 • Geef ZZP'ers ruim baan , zodat ze kunnen groeien en ondernemen.

Terug

Lees verder

Tegen Islamisering: Onze cultuur intact!

Tegen islamisering: Onze cultuur intact!

 De islamisering neemt hand over hand toe in Nederland en dat moet stoppen, anders zijn wij straks een vreemde in ons eigen Nederland!
 
De PVV respecteert de vrije keus in  godsdienst. De islam is echter geen godsdienst, maar een ideologie, die de Sharia, de wetten van de islam, boven de Nederlandse wet hanteert.
 
De PVV vindt dat iedereen die in Nederland woont en werkt, zich moet houden aan aan onze normen en waarden en respecteert de Nederlandse wet. De Nederlandse cultuur is hier de norm.
  • Geen moskee. Wat de PVV betreft komt er ook absoluut geen moskee of islamitische school bij in de gemeente Enschede en verleent de gemeente op geen enkele manier haar medewerking aan de komst hiervan.

  • Azan- De PVV wil in Enschede geen oproep tot gebed.

  • Geen uitzonderingspositie - Cultuur-sensitieve zorg en tolken dienen door de betreffende bevolkingsgroepen zélf betaald te worden. Ook ander diversiteitsbeleid en voortrekkerij dient de overheid zich verre van te houden.

  • AZC- Geen nieuwe AZC of statushouders in Enschede.

Terug

Lees verder