Werk voor iedereen!

De PVV is trots op onze multinationals! Wij gaan ons inzetten om bedrijven naar Enschede te halen en voor Enschede te behouden. Ondernemers verdienen lagere lasten, een snellere afwikkeling van vergunningaanvragen en minder regelgeving.

    • 100% Inzet op werkgelegenhheid- Voor inwoners van Enschede door lastenverlagingen voor alle ondernemers in Enschede. Banen, banen en nog eens banen.

    • Ruimere openingstijden voor horeca bij evenementen

    • Tegenprestatie langurig werkelozen - Wie kans op werk afslaat verliest het recht op een uitkering. Landurig werkeloze jongeren worden ingezet bij vrijwilligersorganisaties om werkervaring op te doen en een gat in het CV te voorkomen.

  • Geef ZZP'ers ruim baan , zodat ze kunnen groeien en ondernemen.