Milieu

Mileu

   De PVV wil dat de gemeente stopt met het onzinnige milieubeleid! Terug naar de grijze en groene container, dat is ook nog eens goedkoper dan het huidige gescheiden inzamelen. Geef de burger de vrije kilo's storten van grof vuil terug. Het huidige beleid werkt de verloedering van ons mooie Enschede in de hand, wat schrikbarende vormen aan begint te nemen.  • Afvalbeleid op de schop - Weer terug naar de grijze container, zonder extra kosten voor de inwoners, voor degene die dat wil. Zorg dat de mensen die aangewezen zijn op de ondergrondse containers, hun afval ook kwijt kunnen!

  • Afvalstoffenheffing omlaag - De afvalstoffen heffing moet weer naar het oude niveau terug en storten grofvuil weer terug naar oude stort quotum.

  • Ruimere openingstijden mileuplein - We leven in een 24 uurs economie. De overheid moet hier ook in mee en oa. de openingstijden van het mileuplein verruimen.

  • Milieubelasting - Stop met onzinnige mileubelasting om gaten in de gemeentekas te vullen en ga mensen niet extra belasten die ervoor kiezen om gas te blijven gebruiken.

  • Geen windmolens - Geen windmolens in Enschede! Deze faalpalen draaien alleen op subsidie en zijn slecht voor de volksgezondheid van de mensen die er dichtbij wonen.

 • Pak illegale afvaldump hard aan - Illegale afvaldump moet aangepakt worden en met hoge boetes beloont worden. Zorg dat Enschede weer op nr. 1 staat van de schoonste stad in Nederland!

Terug

Lees verder

Veiligheid

Een veilige gemeente voor iedereen!

De PVV wil dat Enschede weer op nr. 1 komt te staan als veiligste stad van Nederland. Een stad waar vrouwen en meisjes veilig over straat kunnen, zonder angst om lastig gevallen te worden. Een stad waarin je niet bang hoeft te zijn dat jouw fiets weg is als je terug komt of jouw huis het doelwit van inbraak is geworden.

  • Cameratoezicht - De PVV is voorstander van het invoeren van cameratoezicht in drukke gebieden en in de omgeving van uitgaansgelegenheden.

  • Misbruik - Vaak zijn dieren het slachtoffer van mishandeling en zinloos geweld. De PVV wil extra aandacht en opsporigscapaciteit voor dierenmishandelaars.

  • Zero Tolerance - Keiharde aanpak van geweld tegen hulpverleners, straatterreur, uitkeringsfraude, veelplegers en drugsoverlast. Keiharde aanpak van geweld tegen hulpverleners, straatterreur, uitkeringsfraude, veelplegers en drugsoverlast. 

  • Zichtbaarheid - De politie moet zichtbaar haar taken uitvoeren: meer blauw op straat en de mogelijkheid om preventief te fouilleren.

  • Politiebureau 24/7 open - Inwoners die het slachtoffer zijn geworden van diefstal, fraude, geweld, dienen ten alle tijde persoonlijk aangifte te  kunnen doen en niet alleen via het internet.

  • Oog voor de zwakkeren - De gemeente Enschede heeft een groot aantal alleenstaande ouderen en oudere echtparen. Voor criminelen zijn dit aantrekkelijke slachtoffers, zeker  in de winterperiode wanneer het vroeg donker is. 

 • Misbruik - Vaak zijn dieren het slachtoffer van mishandeling en zinloos geweld. De PVV wil extra aandacht en opsporingscapaciteit voor dierenmishandelaars.

Terug

Lees verder

Binnenstad

De binnenstad moet weer bruisen!!

De binnenstad van Enschede moet nog  aantrekkelijker worden. We willen ruim baan geven aan ondernemers!

  • Ruim baan ondernemers We schaffen de precario belasting af en maken het beleid regel arm. De ondernemers moeten aan de voorkant worden betrokken bij het beleid voor de binnenstad en krijgen ruim baan van de PVV. 

  • Vestigingsklimaat - Het vestigingsklimaat moet worden verbeterd.

  • Veiligheid - Mensen moeten veilig kunnen winkelen.

  • Leegstand - De leegstand in het cenrtum moet op een effectieve wijze aangepakt worden.

  • Openingstijden - Winkels mogen alle zondagen open, ook in het centrum.Terug

Lees verder

Zorg

Betaalare zorg voor iedereen

De PVV wil goede en betaalbare zorg voor iedereen, daar mag niet op bezuinigd worden.

  • Meer handen aan het bed- Afgelopen met zorgmanagers met een idioot hoge beloning, meer handen aan het bed! Daarnaast moet er efficiënter gewerkt worden en minder bureaucratie.

  • Ouderen zorg- We willen dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. De PVV vindt dat we moeten waken voor vereenzaming en wil etra budget om vereenzaming tegen te gaan.

  • Buurtzorg- Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen. De huisartsen kunnen het nauwelijks nog aan. Buurtzorg is direct en persoonlijk bereikbaar voor bewoners en kan gemakkelijker in kaart gebracht worden. Een laagdrempelige organisatie met tijd voor bewoners.

  • Behoud persoongebonden budget -Burgers moeten de vrijheid behouden om zorg in te kopen. Dit moet mogelijk gemaakt worden door strak te sturen op toewijzing van de PGB's en het opsporen van fraude in de PBG's.

Terug

Lees verder