Werkgelegenheid

Werk voor iedereen!

De PVV is trots op onze multinationals! Wij gaan ons inzetten om bedrijven naar Enschede te halen en voor Enschede te behouden. Ondernemers verdienen lagere lasten, een snellere afwikkeling van vergunningaanvragen en minder regelgeving.

  • 100% Inzet op werkgelegenhheid- Voor inwoners van Enschede door lastenverlagingen voor alle ondernemers in Enschede. Banen, banen en nog eens banen.

  • Ruimere openingstijden voor horeca bij evenementen

  • Tegenprestatie langurig werkelozen - Wie kans op werk afslaat verliest het recht op een uitkering. Landurig werkeloze jongeren worden ingezet bij vrijwilligersorganisaties om werkervaring op te doen en een gat in het CV te voorkomen.

 • Geef ZZP'ers ruim baan , zodat ze kunnen groeien en ondernemen.

Terug

Lees verder

Tegen Islamisering: Onze cultuur intact!

Tegen islamisering: Onze cultuur intact!

 De islamisering neemt hand over hand toe in Nederland en dat moet stoppen, anders zijn wij straks een vreemde in ons eigen Nederland!
 
De PVV respecteert de vrije keus in  godsdienst. De islam is echter geen godsdienst, maar een ideologie, die de Sharia, de wetten van de islam, boven de Nederlandse wet hanteert.
 
De PVV vindt dat iedereen die in Nederland woont en werkt, zich moet houden aan aan onze normen en waarden en respecteert de Nederlandse wet. De Nederlandse cultuur is hier de norm.
  • Geen moskee. Wat de PVV betreft komt er ook absoluut geen moskee of islamitische school bij in de gemeente Enschede en verleent de gemeente op geen enkele manier haar medewerking aan de komst hiervan.

  • Azan- De PVV wil in Enschede geen oproep tot gebed.

  • Geen uitzonderingspositie - Cultuur-sensitieve zorg en tolken dienen door de betreffende bevolkingsgroepen zélf betaald te worden. Ook ander diversiteitsbeleid en voortrekkerij dient de overheid zich verre van te houden.

  • AZC- Geen nieuwe AZC of statushouders in Enschede.

Terug

Lees verder

Leefomgeving en wonen

Leefomgeving en wonen

De PVV wil mooie schone wijken, met betaalbare woningen voor iedereen. Goed onderhouden groen, met veilige straten in Enschede.

  • Woning aanbod De PVV wil een groter aanbod op de woningmarkt, voor huur en koop, en ook bereikbaar voor starters. 

  • Wachtlijsten - Vooral starters moeten jaren wachten op een betaalbare huurwoning. Hier moet verandering in komen. De PVV wil dat de gemeente Enschede geen voorang geeft aan statushouders.

  • Historisch erfgoed - De PVV wil dat er ingezet wordt op de eigenheid van Enschede en het behoud van ons eigen culturele erfgoed koesteren.

  • Onderhoud groen - Een aantrekkelijke stad ziet er netjes uit, zowel de gemeente als de inwoners moeten hier hun steentje in bijdragen. Het openbaar groen dient er verzorgd uit te zien. Goed voorbeeld doet goed volgen. Bij verwaarloosde tuintjes moet de gemeente en woningbouw handhavend optreden.

 • Schoolzwemmen - Er is veel water in en rondom Enschede. Daar zijn wij trots op, maar brengt ook risico's met zich mee. De PVV wil daarom het schoolzwemmen terug in het basisonderwijs.

Terug

Lees verder

Bereikbaarheid

Maak van bereikaarheid een punt!

De bereikbaarheid van en naar Hengelo moet beter, minder files, betere doorstroming. Veiligheid voorop. Minder auto vernielende verkeersdrempels.

  • Betere doorstromingTijdens de spitstijden sta je in de stad en op de autobaan rondom Enschede in de file. De PVV wil dat file oplossende maatregelen worden genomen.

  • VerkeersdrempelsEen van de grote ergenissen van automobiliste zijn de verkeersdrempels. Stop met het aanleggen van autovernielende drempels .

  • Veilige fietspaden Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Bij ongelukken is het letsel vele malen erger dan bij gemotoriseerd verkeer. Gescheiden fietspaden van de hoofdrijbaan maakt het voor de fietsers een stuk veiliger en zou bij onderhoud en nieuw aan te leggen wegen een vast onderdeel van de nieuwe wegstructuur moeten zijn. 

  • Parkeerbeleid Een van de noodzakelijke maatregelen om Enschede weer aantrekkelijker te maken, is het aanpassen van het parkeerbeleid. De PVV pleit voor gratis parkeren in heel Enschede.

 • Openbaar vervoer We willen dat de ouderen in Enschede steeds langer zelfstandig blijven. Om dat mogelijk te maken wil de PVV dat alle 65 plussers gratis met de stadsbus kunnen reizen.

Terug

Lees verder

Lagere lasten

Lagere lasten

De PVV wil dat iedereen meer geld overhoudt om te besteden en daarom willen we de lasten omlaag brengen. We schaffen o.a. de precariobelasting af, wel zullen er regels blijven bestaan die gehandhaafd moeten worden.

  • 65+ gratis met de bus - Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van ouderen. De gemeente zal dit dan ook moeten faciliteren, door o.a. het openbaar vervoer voor 65+ gratis te verstrekken.

  • Bevriezen Ontroerendzaak belasting - De PVV wil dat de OZB bevroren wordt voor ondernemers en burgers, zodat ondernemers de kans krijgen om hun bedrijf weer in de lift te krijgen en burgers weer geld overhouden, wat uiteindelijk de economie van Enschede weer ten goede komt.

  • Afschaffen hondenbelasting - De hondenbelasting is een belasting uit de middeleeuwen en niet meer van deze tijd. De gemeenten vullen hiermee de gaten in de begroting, want deze belasting komt niet ten goede aan faciliteiten ten behoeve van de belasting betalende hondenbezitter.

  • Geen stijging WOZ- Net als de hondenbelasting wordt de WOZ of een verhoging in gemeenten vaak gebruikt om de begroting sluitend te krijgen. Stop met verhogingen zodat de burgers weer geld te besteden hebben.

  • Verlagen Leges - Leges worden verlaagd, zodat alleen de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht worden.
  • Gratis parkeren in de binnenstad - Laat mensen gratis parkeren, zodat Enschede weer aantrekkelijk wordt, ook voor mensen van buiten Enschede.

Terug

Lees verder