Leefomgeving en wonen

Leefomgeving en wonen

De PVV wil mooie schone wijken, met betaalbare woningen voor iedereen. Goed onderhouden groen, met veilige straten in Enschede.

  • Woning aanbod De PVV wil een groter aanbod op de woningmarkt, voor huur en koop, en ook bereikbaar voor starters. 

  • Wachtlijsten - Vooral starters moeten jaren wachten op een betaalbare huurwoning. Hier moet verandering in komen. De PVV wil dat de gemeente Enschede geen voorang geeft aan statushouders.

  • Historisch erfgoed - De PVV wil dat er ingezet wordt op de eigenheid van Enschede en het behoud van ons eigen culturele erfgoed koesteren.

  • Onderhoud groen - Een aantrekkelijke stad ziet er netjes uit, zowel de gemeente als de inwoners moeten hier hun steentje in bijdragen. Het openbaar groen dient er verzorgd uit te zien. Goed voorbeeld doet goed volgen. Bij verwaarloosde tuintjes moet de gemeente en woningbouw handhavend optreden.

 • Schoolzwemmen - Er is veel water in en rondom Enschede. Daar zijn wij trots op, maar brengt ook risico's met zich mee. De PVV wil daarom het schoolzwemmen terug in het basisonderwijs.

Terug

Lees verder

Bereikbaarheid

Maak van bereikaarheid een punt!

De bereikbaarheid van en naar Hengelo moet beter, minder files, betere doorstroming. Veiligheid voorop. Minder auto vernielende verkeersdrempels.

  • Betere doorstromingTijdens de spitstijden sta je in de stad en op de autobaan rondom Enschede in de file. De PVV wil dat file oplossende maatregelen worden genomen.

  • VerkeersdrempelsEen van de grote ergenissen van automobiliste zijn de verkeersdrempels. Stop met het aanleggen van autovernielende drempels .

  • Veilige fietspaden Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Bij ongelukken is het letsel vele malen erger dan bij gemotoriseerd verkeer. Gescheiden fietspaden van de hoofdrijbaan maakt het voor de fietsers een stuk veiliger en zou bij onderhoud en nieuw aan te leggen wegen een vast onderdeel van de nieuwe wegstructuur moeten zijn. 

  • Parkeerbeleid Een van de noodzakelijke maatregelen om Enschede weer aantrekkelijker te maken, is het aanpassen van het parkeerbeleid. De PVV pleit voor gratis parkeren in heel Enschede.

 • Openbaar vervoer We willen dat de ouderen in Enschede steeds langer zelfstandig blijven. Om dat mogelijk te maken wil de PVV dat alle 65 plussers gratis met de stadsbus kunnen reizen.

Terug

Lees verder

Lagere lasten

Lagere lasten

De PVV wil dat iedereen meer geld overhoudt om te besteden en daarom willen we de lasten omlaag brengen. We schaffen o.a. de precariobelasting af, wel zullen er regels blijven bestaan die gehandhaafd moeten worden.

  • 65+ gratis met de bus - Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van ouderen. De gemeente zal dit dan ook moeten faciliteren, door o.a. het openbaar vervoer voor 65+ gratis te verstrekken.

  • Bevriezen Ontroerendzaak belasting - De PVV wil dat de OZB bevroren wordt voor ondernemers en burgers, zodat ondernemers de kans krijgen om hun bedrijf weer in de lift te krijgen en burgers weer geld overhouden, wat uiteindelijk de economie van Enschede weer ten goede komt.

  • Afschaffen hondenbelasting - De hondenbelasting is een belasting uit de middeleeuwen en niet meer van deze tijd. De gemeenten vullen hiermee de gaten in de begroting, want deze belasting komt niet ten goede aan faciliteiten ten behoeve van de belasting betalende hondenbezitter.

  • Geen stijging WOZ- Net als de hondenbelasting wordt de WOZ of een verhoging in gemeenten vaak gebruikt om de begroting sluitend te krijgen. Stop met verhogingen zodat de burgers weer geld te besteden hebben.

  • Verlagen Leges - Leges worden verlaagd, zodat alleen de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht worden.
  • Gratis parkeren in de binnenstad - Laat mensen gratis parkeren, zodat Enschede weer aantrekkelijk wordt, ook voor mensen van buiten Enschede.

Terug

Lees verder

Milieu

Mileu

   De PVV wil dat de gemeente stopt met het onzinnige milieubeleid! Terug naar de grijze en groene container, dat is ook nog eens goedkoper dan het huidige gescheiden inzamelen. Geef de burger de vrije kilo's storten van grof vuil terug. Het huidige beleid werkt de verloedering van ons mooie Enschede in de hand, wat schrikbarende vormen aan begint te nemen.  • Afvalbeleid op de schop - Weer terug naar de grijze container, zonder extra kosten voor de inwoners, voor degene die dat wil. Zorg dat de mensen die aangewezen zijn op de ondergrondse containers, hun afval ook kwijt kunnen!

  • Afvalstoffenheffing omlaag - De afvalstoffen heffing moet weer naar het oude niveau terug en storten grofvuil weer terug naar oude stort quotum.

  • Ruimere openingstijden mileuplein - We leven in een 24 uurs economie. De overheid moet hier ook in mee en oa. de openingstijden van het mileuplein verruimen.

  • Milieubelasting - Stop met onzinnige mileubelasting om gaten in de gemeentekas te vullen en ga mensen niet extra belasten die ervoor kiezen om gas te blijven gebruiken.

  • Geen windmolens - Geen windmolens in Enschede! Deze faalpalen draaien alleen op subsidie en zijn slecht voor de volksgezondheid van de mensen die er dichtbij wonen.

 • Pak illegale afvaldump hard aan - Illegale afvaldump moet aangepakt worden en met hoge boetes beloont worden. Zorg dat Enschede weer op nr. 1 staat van de schoonste stad in Nederland!

Terug

Lees verder

Veiligheid

Een veilige gemeente voor iedereen!

De PVV wil dat Enschede weer op nr. 1 komt te staan als veiligste stad van Nederland. Een stad waar vrouwen en meisjes veilig over straat kunnen, zonder angst om lastig gevallen te worden. Een stad waarin je niet bang hoeft te zijn dat jouw fiets weg is als je terug komt of jouw huis het doelwit van inbraak is geworden.

  • Cameratoezicht - De PVV is voorstander van het invoeren van cameratoezicht in drukke gebieden en in de omgeving van uitgaansgelegenheden.

  • Misbruik - Vaak zijn dieren het slachtoffer van mishandeling en zinloos geweld. De PVV wil extra aandacht en opsporigscapaciteit voor dierenmishandelaars.

  • Zero Tolerance - Keiharde aanpak van geweld tegen hulpverleners, straatterreur, uitkeringsfraude, veelplegers en drugsoverlast. Keiharde aanpak van geweld tegen hulpverleners, straatterreur, uitkeringsfraude, veelplegers en drugsoverlast. 

  • Zichtbaarheid - De politie moet zichtbaar haar taken uitvoeren: meer blauw op straat en de mogelijkheid om preventief te fouilleren.

  • Politiebureau 24/7 open - Inwoners die het slachtoffer zijn geworden van diefstal, fraude, geweld, dienen ten alle tijde persoonlijk aangifte te  kunnen doen en niet alleen via het internet.

  • Oog voor de zwakkeren - De gemeente Enschede heeft een groot aantal alleenstaande ouderen en oudere echtparen. Voor criminelen zijn dit aantrekkelijke slachtoffers, zeker  in de winterperiode wanneer het vroeg donker is. 

 • Misbruik - Vaak zijn dieren het slachtoffer van mishandeling en zinloos geweld. De PVV wil extra aandacht en opsporingscapaciteit voor dierenmishandelaars.

Terug

Lees verder