Tegen islamisering: Onze cultuur intact!

 De islamisering neemt hand over hand toe in Nederland en dat moet stoppen, anders zijn wij straks een vreemde in ons eigen Nederland!
 
De PVV respecteert de vrije keus in  godsdienst. De islam is echter geen godsdienst, maar een ideologie, die de Sharia, de wetten van de islam, boven de Nederlandse wet hanteert.
 
De PVV vindt dat iedereen die in Nederland woont en werkt, zich moet houden aan aan onze normen en waarden en respecteert de Nederlandse wet. De Nederlandse cultuur is hier de norm.
    • Geen moskee. Wat de PVV betreft komt er ook absoluut geen moskee of islamitische school bij in de gemeente Enschede en verleent de gemeente op geen enkele manier haar medewerking aan de komst hiervan.

    • Azan- De PVV wil in Enschede geen oproep tot gebed.

    • Geen uitzonderingspositie - Cultuur-sensitieve zorg en tolken dienen door de betreffende bevolkingsgroepen zélf betaald te worden. Ook ander diversiteitsbeleid en voortrekkerij dient de overheid zich verre van te houden.

    • AZC- Geen nieuwe AZC of statushouders in Enschede.